Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Białostocka Akademia Samorządowa” – konferencja podsumowująca
środa, 07 marca 2012 09:21

W piątek, 20 stycznia, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Białostocka Akademia Samorządowa”. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski, Zastępcy Prezydenta – Andrzej Meyer oraz Aleksander Sosna, Sekretarz Miasta Krzysztof Karpieszuk, Dziekan Wydziału Prawa Leonard Etel, a także koordynatorzy i uczestnicy projektu.

 

Głównym celem „Białostockiej Akademii Samorządowej”, realizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Białymstoku, było wzmocnienie potencjału pracowników Urzędu Miejskiego oraz wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu. Wśród szczegółowych zadań znalazły się:

  • poprawa jakości i usprawnienie procesu stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych przez samorząd Białegostoku;
  • poprawa zdolności samorządu Białegostoku w zakresie opracowania, wdrażania i ewaluacji strategii rozwoju miasta;
  • poprawa efektywności funkcjonowania UM w Białymstoku poprzez podniesienie kwalifikacji jego pracowników;
  • podniesienie poziomu kultury etycznej pracowników UM w Białymstoku;
  • poprawa jakości usług świadczonych przez UM w Białymstoku;
  • zwiększenie przejrzystości funkcjonowania UM w Białymstoku.


W projekcie, odbywającym się od 2009 roku, udział wzięło ponad 400 pracowników UM w Białymstoku. Projekt obejmował studia podyplomowe, szkolenia językowe, praktyczne szkolenia informatyczne, a także szkolenia i kursy m.in. z zakresu etyki pracownika samorządowego.


Podczas konferencji zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki realizacji projektu, dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

 

 
Tematyka i terminy szkoleń w listopadzie 2011

Poniżej tematyka szkoleń w listopadzie 2011 r. Nabór będzie prowadzony sukcesywnie w miarę realizacji kolejnych szkoleń.

Termin Nazwa Prowadzący
25 listopad 2011 Sądowa kontrola administracji -Postępowanie sądowo-administracyjne Dr Alina Miruć
UwB
10 Listopad 2011 Budżet zadaniowy. Mgr Urszula Zawadzka - Pąk
UwB
28 listopad 2011 Finanse samorządu terytorialnego.
Dr Janusz Lewkowicz
UwB
29 listopad 2011 Samorząd a organizacje pozarządowe.
Dr Jarosław Ruszewski
WSAP w Białymstoku 
Terminy szkoleń w pażdzierniku 2011

Poniżej potwierdzone terminy szkoleń w miesiącu wrześniu 2011 r. Nabór będzie prowadzony sukcesywnie w miarę realizacji kolejnych szkoleń.

Termin Nazwa Prowadzący
03.10.2011 Proces decyzyjny w sektorze samorządowym. Wybrane zagadnienia.
dr  R. Suwaj
06.10.2011 Prawo systemu oświaty. Wybrane zagadnienia mgr  A. Budnik
07.10.2011 Etykieta w urzędzie. dr  Suławko-Karetko
13.10.2011 Budżet zadaniowy.
U. Zawadzka
20.10.2011 Komunikacja społeczna. A. Czarkowska
 
Terminy szkoleń we wrześniu 2011

Poniżej potwierdzone terminy szkoleń w miesiącu wrześniu 2011 r. Nabór będzie prowadzony sukcesywnie w miarę realizacji kolejnych szkoleń.

Termin Nazwa Prowadzący
01.09.2011 Zasady dostępu do informacji publicznej
dr P.Sitniewski
06.09.2011 Egzekucja świadczeń pieniężnych przed sądami powszechnymi dr A.Bieliński
08.09.2011 Transport zbiorowy – najnowsze zmiany dr A.Modrzejewski
15.09.2011 Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wydawanie decyzji administracyjnych w praktyce. Najnowsze zmiany.
prof. D.Kijowski
06.10.2011 Prawo systemu oświaty. Wybrane zagadnienia. mgr A.Budnik
 
Projekt BAS

Projekt Białostocka Akademia Samorządowa będzie realizowany przez okres dwóch lat i zakończony zostanie dnia 29 lutego 2012 roku. Swoimi działaniami obejmie 400 osób, spośród pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i dotyczył będzie 780 osobo-szkoleń.

 
«« « 1 2 » »»

Strona 1 z 2

Najbliższe szkolenia


więcej ...